Jensen Copper Foil, Paper in Oil, in a Copper can Capacitors

Title SKU Price Product Stock
JCCu-005: 0.001uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-005 £50.50

50

JCCu-010: 0.0015uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-010 £51.24

8

JCCu-020: 0.0022uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-020 £52.24

19

JCCu-030: 0.0033uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-030 £52.24

18

JCCu-040: 0.0047uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-040 £44.00

8

JCCu-050: 0.01uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu- £52.24

1

JCCu-060: 0.015uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-060 £52.24

0

JCCu-070: 0.022uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-070 £55.67

5

JCCu-080: 0.033uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-080 £55.67

1

JCCu-090: 0.047uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-090 £55.67

0

JCCu-100: 0.1uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-100 £55.68

0

JCCu-105: 0.1uF 1000Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-105 £68.83

31

JCCu-110: 0.15uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-110 £58.02

0

JCCu-140: 0.22uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-140 £67.88

0

JCCu-160: 0.33uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-160 £75.37

0

JCCu-180: 0.47uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor

SLIGHT SCUFF ON BODY

JCCu-180 £83.26

0

JCCu-185: 0.68uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-185 £101.39

0

JCCu-190: 1uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-190 £114.75

1

JCCu-200: 2.2uF 630Vdc Jensen Copper Foil PIO in a copper can Capacitor
JCCu-200 £203.05

2