Nichicon KX type

Title SKU Price Product Stock
NKX-010 - 68uF 450V Nichicon KX type, LKX2W680MESY30
NKX-010 £2.65

2

NKX-020 - 100uF 450V Nichicon KX type, LKX2W101MESY40
NKX-020 £3.90

133

NKX-030 - 150uF 450V Nichicon KX type, LKX2W151MESY45
NKX-030 £4.00

18

NKX-040 - 220uF 250V Nichicon KX type, LKX2E221MESY30
NKX-040 £3.85

0

NKX-050 - 220uF 450V Nichicon KX type, LKX2W221MESA45
NKX-050 £5.40

0

NKX-060 - 330uF 250V Nichicon KX type, LKX2E331MESY40
NKX-060 £4.10

30

NKX-070 - 330uF 450V Nichicon KX type, LKX2W331MESB45
NKX-070 £7.43

32

NKX-080 - 470uF 250V Nichicon KX type, LKX2E471MESA35
NKX-080 £4.42

10

NKX-090 - 470uF 450V Nichicon KX type, LKX2W471MEXC45
NKX-090 £14.76

10

NKX-100 - 680uF 250V Nichicon KX type, LKX2E681MESB35
NKX-100 £5.63

11

NKX-110 - 1000uF 250V Nichicon KX type, LKX2E102MESB45
NKX-110 £7.54

16