Jensen Copper Foil, Paper in Oil, in a Copper can Capacitors

Title SKU Price Product Stock
JCCu-005 - 0.001uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-005 £50.50

50

JCCu-010 - 0.0015uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-010 £51.24

8

JCCu-020 - 0.0022uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-020 £52.24

19

JCCu-030 - 0.0033uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-030 £52.24

18

JCCu-040 - 0.0047uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-040 £44.00

9

JCCu-050 - 0.01uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu- £52.24

1

JCCu-060 - 0.015uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-060 £52.24

0

JCCu-070 - 0.022uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-070 £55.67

5

JCCu-080 - 0.033uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-080 £55.67

2

JCCu-090 - 0.047uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-090 £55.67

0

JCCu-100 - 0.1uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-100 £55.68

11

JCCu-105 - 0.1uF 1000V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-105 £68.83

42

JCCu-110 - 0.15uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-110 £58.02

3

JCCu-140 - 0.22uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-140 £67.88

0

JCCu-160 - 0.33uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-160 £75.37

0

JCCu-180 - 0.47uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can (slight scuff on body)
JCCu-180 £83.26

1

JCCu-185 - 0.68uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-185 £101.39

2

JCCu-190 -1uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-190 £114.75

5

JCCu-200 - 2.2uF 630V Jensen Copper Foil PIO in a copper can
JCCu-200 £203.05

6